کواله کوک فا(قیم) تک مهر

180,000تومان

کواله کوک فا ساخت قیم

حرفه ای با قطر استاندارد

45 الی47 سانتیمتر