آرشیو دسته بندی ها: نی ترکی

post-img

نی ترکی همانند نی عربی از گیاه نی ساخته میشود و به هر اندازه ای که باشد باید طو..