ارتباط با ما

آدرس دفتر و کارگاه:
بوشهر _خیابان امام _ روبروی بانک تجارت 
مرکز ساخت و فروش نی عربی،نی ترکی و کواله_قیم
کد پستی:۷۱۳۸۱۴۹۴۷


مدیر سایت :
قیم
همراه:۰۹۰۵۳۰۴۱۶۰۰
۰۹۰۵۳۰۴۱۶۰۰
nay_kaval_ghayyem