کواله

post-img

کواله(کوله):یک نوع نی میباشد که معمولا مصریها و ترکها از آن استفاده میکنند.کواله از گیاه نی ساخته میشود و برخلاف نی عربی،از چهار بند و ۶ سوراخ تشکیل شده است و قطر آن از قطر نی بیشتر است که علیرغم سادگی شکلش و راحتی کار با آن صدای متفاوتی نسبت به نی دارد.صدای کواله بسته به کوک آن بلند و بم تر از نی است.یک ست کامل ساز کواله از ۸ کوک تشکیل شده.از کوک (دو)کواله بلند الی کوک (دو) کواله کوتاه که کوکهای متداول و مرسوم آن سل،فا و کوک می میباشد..

پاسخ دهید