نی ترکی

post-img

نی ترکی همانند نی عربی از گیاه نی ساخته میشود و به هر اندازه ای که باشد باید طوری آنرا ببرند که از سر تا ته آن شامل نه بند شود. نی ترکی برخلاف نی هفت بند که جمعا ۶ سوراخ(۵تا جلو و یکی پشت ) ، از ۷سوراخ تشکیل شده که شش سوراخ آن در جلو و یک سوراخ آن در پشت قرار گرفته است.
وسعت صدای آن به دو و نیم اکتاو میرسد پنج صدای بم,بم نرم,زیر,غیث و پس غیث دارد شیوه نینوازی کلا بدو صورت است:لبی و دندانی. شیوه دندانی برای نواختن نی هفت بند وبین ما ایرانیها مرسوم است و شیوه لبی برای نواختن نی ترکی ونی عربی و کواله که بین عربها و ترکها متداول است.
برعکس سازهای دیگر,نی کوک نمیشود و برای کوکهای مختلف نی هایی با طولهای متفاوت ساخته میشود به طوریکه نی دو بلندترین و نی دو با
هفت فاصله کوتاهترین نی ها هستند.

کوک نی ترکی:
وجه تسمیه کوک نی ترکی مانند نی عربیست،همان نتی است که از سوراخ اول نی(وقتی که فقط انگشت اول برداشته شود) ایجاد میشود.
اما کوک نی هفت بند بر اساس نتی است که از سوراخ پنجم ایجاد میشود.مثلا در نی ترکی اگر از سوراخ اول نت ر (دوکاه) ایجاد شود و چنانچه بخواهیم بر اساس نامیدن نی هفت بند آنرا بنامیم میشود کوک سل که همان نتی است که از سوراخ پنجم ایجاد میشود
تفاوت نی ترکی و نی عربی:نی ترکی و نی عربی از نظر ساختار و طرز نوازندگی هیچ فرقی با هم ندارند و از نظر مقیاس طولی نیز تقریبا یک اندازه هستند.در نی عربی برای صدا دهی مستقیما از خود سوراخ بالایی نی استفاده میشود اما در نی ترکی برای صدا دهی از یک قطعه پلاستیکی کمک گرفته میشود که ترکها انرا باش پاره میگویند البته بعضی نوازندگان نی ترکی را بدون باشپاره هم مینوازند..

 

پاسخ دهید