ارتباط با ما

آدرس دفتر و کارگاه:

بوشهر _خیابان امام _ روبروی بانک تجارت _ جنب دبستان عاشوری

کد پستی:7538149717مدیر سایت :

رضا قیم _ همراه:09173777750

 ایمیل:

rezaghaim2@gmail.comاینستاگرام:

www.instagram.com/reza_ghayyem

برای ورود به صفحه اینستاگرام ،روی تصویر زیر کلیک کنید.